Aloha girl
Clear Slime+ Charm
85,000₫
Bánh Kỳ Lân
90,000₫
Bánh lớp kem dâu ( kèm...
Clear Slime+ Cloud creamHương Bánh+ hương Dâu
85,000₫
Caramel pudding
Cloud cream+ Clear SlimeHương: Caramel+ Cà phê
85,000₫
Chú bò organic
Avalanche+ Charm chú bò
85,000₫
Icee ngựa thần
Icee slime+ Charm ngựa thần
80,000₫
Lavender ( size lớn)
Cloud Slime
90,000₫
Lavender (size nhỏ)
Cloud slime size nhỏ
60,000₫
Sữa kem trân châu
khi chơi hơi rơi hạt
80,000₫
Táo xanh
Basic SlimeHuương Táo
65,000₫

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large